Saturday, 3/23/2019
   
 
 
  Tiếng Việt :: English  
 
 
 
  TERUNS
Tenure 2015 - 2020
  REGULATIONS
Documents - Regulations
Bulletin
Advice
  ACTIVITIES
SigTelCom 2017(22/12/2016)
  DISCUSSION
Quesions
Lecturers
Students
Answers
 
CURRICULUM VITAE
 

:  Cơ NGƯT. Lê Công

Address : Làng Ái Mỹ, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Employment History :

Tốt nghiệp cử nhân Toán năm 1963 tại Sài Gòn và Huế
- Từ 1959 đến 1960 : dạy trung học tại Cần Thơ
- Từ 1960 đến 1961: dạy trung học tại Huế
- Từ 1961 đến 1963: dạy trung học tại Hội An Quảng Nam
- Từ 1963 đến 1975: Chủ tịch Hội liên hiệp sinh viên miền Trung Việt Nam
- Từ 1965 đến 1975: Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Trung Trung bộ.
- Từ 1975 đến 1976 : Tổng Thư ký Viện Đại Học Huế kiêm Phó Bí Thư Ban cán sự Đảng Viện Đại Học Huế - Bí thư Thành Đoàn Huế
- Từ 1976 đến 1978: Học viên lớp Cao cấp Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc – Hà Nội
- Từ 1979 đến 1980: Công tác tại cơ quan Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh QNĐN
- Từ 1981 đến 1989: Phó Chủ tịch trực UBMTTQVN QNĐN
- Từ 1986 đến 1992: Giám đốc Trung tâm Anh ngữ thực hành Đà Nẵng
- Từ 1989 đến 1992: Giám đốc Trung tâm Điện tử - Tin học Đà Nẵng
- Từ 1990 đến 1992 : Giám đốc  Công ty Du lịch Quảng Nam Đà Nẵng.
- Từ 1991 đến 1994: Giám đốc Cơ sở Ngoại ngữ đào tạo Đại học Tại chức & Mở rộng của Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội tại Đà Nẵng.
- Từ 1987 đến 1992 : Đại Biểu quốc hội Khoá VIII - Đại Biểu Hội Đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng (Khoá IV)
- Năm 1993 : Nghỉ hưu.
Từ 1993 đến 1994: Chủ tịch Hội Đồng Sáng lập Trường Đại Học Tư thục miền Trung.
- Từ 1994 đến 1996: Hiệu trưởng Trường Đại Học Dân Lập Duy Tân
- Từ 1996 đến nay: Uỷ viên Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam.
- Từ  1997 đến nay: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Quyền Hiệu Trưởng Trường Đại Học Dân Lập Duy Tân  - Bí thư Chi bộ - Bí thư Đảng Bộ Trường.

Home | Messages | Members | Regulations | Activities | Contact
© 2019 Duy Tan University. Design by CSE.