Thứ Bảy, 03/12/2022
   
 
 
  Tiếng Việt :: English  
 
  NHIỆM KỲ
Nhiệm kỳ 2020 - 2025
  QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO
Văn bản - Quy định
Thông báo
Tin tức
  HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Hội thảo quốc tế Việt - Hàn(22/12/2016)
Hội nghị quốc tế SigTelCom 2017(22/12/2016)
Tân khoa Duy Tân Đón nhận Bằng Tốt nghiệp Năm học 2013 - 2014(21/06/2014)
Hội nghị Quan hệ Hợp tác giữa DTU với Cộng đồng Doanh Nghiệp(21/06/2014)
DTU Gặp mặt các Nhà báo trong Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam(21/06/2014)
  CHUYÊN MỤC GÓP Ý KIẾN
Đặt câu hỏi
CB-NV, GV đặt câu hỏi
Phụ huynh, Sinh viên đặt câu hỏi
Trả lời của Chủ tịch HĐQT
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Nhiệm kỳ 2020 - 2025
NGƯT.AHLĐ. Lê Công Cơ
Chủ tịch Hội đồng Trường
TS. Lê Nguyễn Tuệ Hằng
Phó Chủ tịch Hội đồng Trường
TS. Lê Nguyên Bảo
Phó Chủ tịch Hội đồng Trường
Cô Nguyễn Thị Lộc
Thành viên
TS. Võ Thanh Hải
Thành viên
TS. Nguyễn Hữu Phú
Thành viên
TS. Nguyễn Phi Sơn
Thành viên
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh
Thành viên
PGS.TS. Nguyễn Gia Như
Thành viên
ThS. Phan Văn Sơn
Thành viên
TS. Trần Nhật Tân
Thành viên
ThS. Nguyễn Thành Dương
Thành viên
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hiếu
Thành viên
TS. Trần Văn Hùng
Thành viên
PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng
Thành viên
GS.TS. Phạm Như Hiệp
Thành viên
GS.TS. Dương Quang Trung
Thành viên
TS. Nguyễn Đức Thành
Thành viên
PGS.TS. Bùi Quốc Tính
Thành viên
Trang chủ | Thông điệp | Thành viên | Quan điểm chủ đạo | Hoạt động của HĐQT | Liên hệ
© 2022 Đại học Duy Tân. Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ Phần mềm.