Chủ nhật, 26/09/2021
   
 
 
  Tiếng Việt :: English  
 
 
 
  NHIỆM KỲ
Nhiệm kỳ 2015 - 2020
  QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO
Văn bản - Quy định
Thông báo
Tin tức
  HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Hội thảo quốc tế Việt - Hàn(22/12/2016)
Hội nghị quốc tế SigTelCom 2017(22/12/2016)
Tân khoa Duy Tân Đón nhận Bằng Tốt nghiệp Năm học 2013 - 2014(21/06/2014)
Hội nghị Quan hệ Hợp tác giữa DTU với Cộng đồng Doanh Nghiệp(21/06/2014)
DTU Gặp mặt các Nhà báo trong Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam(21/06/2014)
  CHUYÊN MỤC GÓP Ý KIẾN
Đặt câu hỏi
CB-NV, GV đặt câu hỏi
Phụ huynh, Sinh viên đặt câu hỏi
Trả lời của Chủ tịch HĐQT
 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2015 - 2020  (2015 - 2020)
2015 - 2020( 10/10/2015 - 10/10/2020 )
NGƯT. Lê Công Cơ - Chủ Tịch HĐQT
TS. Lê Nguyên Bảo - Thành viên HĐQT
TS. Võ Thanh Hải - Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Lộc - Thành viên HĐQT
TS. Nguyễn Hữu Phú - Thành viên HĐQT
Phan Văn Sơn - Thành viên HĐQT
Phan Thị Kiệm - Thành viên HĐQT
Lê Nguyễn Tuệ Hằng - Thành viên HĐQT
Phan Phụng Hội - Thành viên
Trang chủ | Thông điệp | Thành viên | Quan điểm chủ đạo | Hoạt động của HĐQT | Liên hệ
© 2021 Đại học Duy Tân. Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ Phần mềm.